Redacción Digital

Editor: Dallamy Liliana Escalona Zambrano
Webmáster: Yanet Acosta Valdés
Informático: Rubén Sobrado Martínez

Dirige Radio Libertad:

Directora: Niuvis Ivón Torres González
Subdirectora Prog. e Inf.: Karina Polo Tamayo
Informativo: Rosa María Pérez Santos